המכללה בתקשורת

    • אקסל מולר בראיון בערוץ הספורט לקראת השתלמות במכללה הישראלית בספורט: