קורס מדריכי חדר כושר 20.10.20

מבצע סוכות – 600 ש"ח הנחה

לימודים בזום ובממערכת אונליין ייחודית בשילוב לימודים פרונטאלים

אימון במכון כושר הינו פעילות הספורט הנפוצה ביותר במדינת ישראל. כמיליון מתאמנים מגיל ילדות ועד קשישים, עוסקים מידי יום בפעילות ספורט במכון כושר. הפעילות במכון הכושר מאפשרת למתאמנים לשמור על בריאותם, לשפר רכיבים שונים של כושר גופני,  לעצב את הגוף, להעלות את היכולת הפונקציונלית, לשמור על הרכב גוף רצוי (אחוזי שומן ברמה הנדרשת), למנוע פציעות, ולשפר ביצועים ספורטיביים.

קורס מדריכי חדר הכושר של המכללה הישראלית לספורט מתאים לכל המעוניינים לעסוק בהדרכה של אימון במכון כושר. הקורס כולל לימודים במדעי הספורט ובאימון במכון כושר.

שכר לימוד רגיל 7,500 עכשיו במיוחד:

ימי ראשון ושלישי בזום, ימי שישי מעשי

דמי רישום 90 ש"ח
שכר לימוד 6,900 ש״ח

 • הקניית ידע והבנה במדעי גוף האדם הרלוונטיים לאימון גופנ, טיפוח מוּדעות לגבי ההשפעה של אימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות שונות (מבוגרים קטינים, קשישים)
 • לימוד עקרונות האימון הגופני, במכון הכושר, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים
 • הקניית ידע ליישום שיטות אימון גופני מקובלות, תוך הכרת סוגים שונים של מכשירים וציוד כושר הנפוץ באימון גופני במכון הכושר.
 • הכשרה והסמכה של כוח אדם מקצועי כמדריך חדר כושר או בשמו המקצועי "מדריך כושר גופני ובריאות" (מכוני כושר( ו"מדריך אימון קטינים במכון כושר", שיוכל להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים פעיל ובריא במכוני כושר. זאת, תוך הכרה בגבולות הסמכות וההכשרה המקצועית של שני תחומי הדרכה אלה.

תכנית הלימודים  – 300 שעות לימוד, (לא כולל עזרה ראשונה)

מדעי גוף האדם 180 שעות

 • אנטומיה של גוף האדם 30 שעות
 • פיזיולוגיה של גוף האדם במנוחה ובמאמץ 45 שעות
 • פעילות גופנית בבריאות ובחולי 30 שעות
 • תזונת האדם במנוחה ובמאמץ 30 שעות
 • תורת התנועה (קינזיולוגיה) 30 שעות
 • פציעות ספורט 15 שעות

מדעי הכושר והאימון הגופני 120 שעות

 • תורת הכושר הגופני 30 שעות
 • תרגילים ושיטות אימון במכון הכושר 75 שעות
 • בניית תכניות אימון וניהול במכון הכושר 15 שעות

לתכנית הלימודים – לחצו כאן

לאישור מנהל הספורט – לחצו כאן

מרכז הלימודים

סדרס אלי M.MED.MSC   – מאמן אולימפי בהרמת משקולות

 • מועמד שהינו תלמיד בי"ס יהיה מי שסיים לימודיו בכיתה י"א (ויציג אישור בהתאם מבית ספרו).
 • מועמד שגילו מעל 18 חייב להיות בעל 12 שנות לימוד.
 • על המועמד להיות בעל ניסיון כמתאמן פעיל של שנה אחת לפחות באימון במכון כושר.
 • על המועמד לעמוד בהצלחה בראיון אישי ובמבחני קבלה עיוניים ומעשיים
 • על המועמד להמציא אישור רפואי, המאשר לאחר קיום בירור רפואי המתאים לדרישות הקורס, כי מצבו הרפואי אינו מונע ממנו מלהשתתף בקורס.
 • כתנאי להסמכתו יידרשו הסטודנטים בקורס לעמוד במבחני גמר עיוניים בכל אחד מנושאי הלימוד ובמבחני גמר מעשיים, שיכללו: מבחן ידע מעשי, מבחן יכולת אישית ומבחן ביכולת הדרכה. ציון המעבר בכל אחד מנושאי הלימוד העיוניים – 60 וציון המעבר בכל אחד מהמבחנים המעשיים – 65 .
 • בוגר קורס שיעמוד בהצלחה במבחני הגמר יקבל תעודת "מדריך מוסמך לכושר גופני ובריאות (מכוני כושר) ולאימון קטינים במכון כושר". לתלמידי בי"ס תיכון, תעודת סיום הקורס תוענק לחניך ביום הגיעו לגיל 17 לפחות.
 • התעודה תינתן רק לאחר שהחניך השלים קורס מגיש עזרה ראשונה (בהיקף של 28 שעות, כפי שאושרה על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט) והציג תעודה בתוקף נכון למועד מתן תעודת ההסמכה. הצגת תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, המעידה על השלמת קורס בהיקף של 28 שעות לימוד.
  המכללה נותנת לסטודנטים אפשרות אחת בלבד להשתתף בקורס עזרה ראשונה חינם במועדים ומיקומים שיקבעו ע"י המכללה.