מאמן לפיתוח יכולות אתלטיות

מלל

*יש לשלם את שכר הלימוד רק לאחר הקבלה לקורס