אישור ותק

דוגמא לאישור ותק מעשי בענף

 

לכבוד המכללה הישראלית לספורט

תאריך: ______________

הרייני לאשר כי _________________  ת.ז. _________________

עוסק בספורט  בענף ___________________________________

במסגרת האיגוד/אגודה/מועדון _____________________ מעל שלוש שנים.

בברכה,

שם החותם____________  חתימה _____________ חותמת האגודה/התאחדות/איגוד/ מועדון _______________

 

להלן דוגמא מלאה

לכבוד המכללה הישראלית לספורט

תאריך: 23.10.18

הרייני לאשר כי דניאל לוי  ת.ז. 3344556677

עוסק בספורט  בענף כדוריד

במסגרת האגודה/מועדון מכבי תל אביב מעל שלוש שנים.

בברכה,

שם החותם: ישראל לוי  חתימה _____________ חותמת האיגוד/מועדון _______________


להורדת קובץ PDF – לחצו כאן.